D G H A L – процедура при лечение на хемороиди

МЦ „Прайм Клиник” е здравно заведение специализирано в диагностика,лечение,проследяване и профилактика на заболяванията на правото черво и ануса.

В центъра функционира ендоскопски кабинет оборудван с модерна апаратура позволяваща бързо  диагностично уточняване и съвременно лечение.Приоритет е профилактирането на онкологичните проблеми.Прилага се нова концепция за лечение на хемороиди посредством DGHAL (доплер-насочено селективно лигиране)-миниинвазивна процедура извършвана в амбулаторни условия, с минимална постоперативна болка и кратък възстановителен период.

При DGHAL се извършва селективно прошиване на терминалните разклонения на горната хемороидална артерия посредством проктоскоп снабден с доплер-сонда,което довежда до редуциране на артериалния подвоз към хемороидалните възли и тяхното колабиране.Методът е приложим във всеки стадий на заболяването,а трудоспособността се възстановява в рамките на 48 часа.

1
1
1

На схемата е представен етап от интервенцията

Основни преимущества на методиката:

-не изисква болничен престой

-кратък възстановителен период

-нисък процент на усложнения и рецидивност